Projekt zegara, który zmienia swoje tło w zależności od aktualnej godziny.

Last edited Nov 20, 2012 at 8:47 PM by Pajdziu, version 2